Jazz Behrem
01

NAMN

Jazz Behrem

KONTAKTA MIG

JazzBehrem@Hotmail.com
(+46)072-300 03 15

VAD JAG ARBETAR MED

Ledare / Investering
Entreprenör / Försäkringsrådgivning
Affärsutveckling / Digital marknadsföring

01

Tankeboken

En bok som hjälper varje människa med det egna självledarskapet.

Uppdraget: Att utveckla hela projektet från topp till tå. Detta uppdrag går att dela in i tre olika kategorier, nämligen att skapa själva produkten, att skapa och utveckla webbplatsen som skall vara både informationsplattform men även en online butik och sist men inte minst att skapa marknadsplan och marknadsstrategier. Jag har utvecklat allt och det gäller även självaste produkten genom forskning och studier samt inspel från stora aktörer inom social- och psykologivetenskaplig forskning. Designen har tagits fram med hjälp av en rad olika inspirationer och ett väl genomtänkt system för dagboksförning har tagits fram. 

Den digitala utmaningen i sig har varit i allt från att ta fram en färgprofil, olika former samt design, logotyp och val av bilder till att sätta samman allt det tekniska så som att skapa en hemsida med en fungerande online butik med säker och krypterad betalning och distribution. Med andra ord stod jag för all typ av kontext, både den ”fysiska” och meta delen i det hela.

Utifrån marknadsföringsperspektiv så tog jag även hand om all dokumentation och planering av marknadsplanen där jag inkluderade strategi, budgetering, kundpersona, aktiviteter samt insamling av kvantitativ samt kvalitativ data och analys. Utöver detta så skapade jag även en digital kommunikation kopplat till själva produkten, webbplatsen och marknadsplan.